ស្គាល់​បាន​មួយថ្ងៃ ប្លន់​យក​ព្រហ្មចារី​នាង​បានសម្រេច ហើយ​លើក​ខោ​ស្លៀក រត់គេចខ្លួន​ប៉ូលិស ចាប់​ដាក់​ខ្នោះដៃ​ – CEN