កូរ៉េ​ទាំងពីរ ព្រមព្រៀងគ្នា​ដើរ​ហែ​រក្បួន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍អូ​ឡា​ពិ​ច ដោយ​កាន់​ទង់ជាតិ​តែមួយ​តំណាង​ឲ្យ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ – CEN