ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច​៖ តំបន់​ធម្មជាតិ​ដែល​លាក់​សត្វព្រៃ​យ៉ាងតិច​៣០​ប្រភេទ​ដ៏​គួរឱ្យ​ភ្ជា​ក់​ផ្អើល​ – CEN