ស្រេច​! ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​និយាយថា នាឡិកា​តម្លៃ​ថ្លៃ​គឺជា​របស់​ខ្ចី​គេ ដើម្បី​បញ្ចៀស​ពី​សម្ពាធ​ឲ្យ​លាលែង​ពីមុខ​តំណែង​ – CEN