​ធ្លាប់តែ​ឃើញ​យន្ត​ហោះបុក​ផ្ទះ តែ​ឡូ​វ​នេះ ដល់វេន​រថយន្ត​លេង​ស្ទីល​តាម ហោះ​ទៅ «​ព្យួរ​ខ្លួន​» នឹង​បង្អួចផ្ទះ​​​យ៉ាង​សាហាវ​! – CEN