ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម​បញ្ជាក់ថា ភ្លៀង​បានចាប់ផ្តើម​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ឡើងវិញ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​ – CEN