ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម ២២​នាក់ ស្នាក់នៅ ធ្វើការ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN