នារី​ម្នាក់ ពេល​ទៅ​ព្យាបាល​របួស ចៃដន្យ​ជួប​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែល​ពិនិត្យ​របួស​នាង គឺជា​ជន​ដែល​បាន​វាយតប់​នាង​កាលពី​យប់​នៅ​ក្លឹប​រាត្រី (​មាន​វីដេអូ​) – CEN