តុលា​ការចេញ​ដីការ​ឃុំខ្លួន​ប្អូនប្រុស​បង្កើត លួច​រថយន្ត​បងប្រុស​ខ្លួនឯង – CEN