បុណ្យដារលាន​ប្រពៃណីជាតិ​ធ្វើ​នៅ​ខេត្ដ​ពោធិ៍សាត់ រំលឹក​អំពី​ការងារ​បង្កបង្កើនផល​របស់​បងប្អូន​ប្រជាកសិករ​ – CEN