បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវជាតិលេខ៤ ចាប់ពីរង្វង់មូលចោមចៅដល់ផ្លូវកប់ស្រូវ បានដាក់អោយដំណើរការបំភ្លឺ ជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរហើយ – CEN