ទៅសិង្ហបុរីខណៈធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថ​ភ្លើង ឬ ឡាន​ក្រុង ចូរ​ចំណាំ​មុខប៉ិ​នេះ ពុំ​នោះ​សោត​ប្រយ័ត្ន​​«ពស់វែក»​​​ស្វែង​រក…ភ្លៅ! (មានវីដេអូ) – CEN