អភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅអំពាវនាវដល់អ្នកមានលុយ មានអំណាចមួយចំនួនដែលនៅពីក្រោយនៃការរំលោភ ផ្ទៃបឹងតាមោក សូមដកខ្លួនថយជាបន្ទាន់ – CEN