ទីក្រុង​ម៉ា​កាវ ​៖ អ្នក​ចែក​បៀ​រថ្លើមធំ ហ៊ាន​លួច​ប្រាក់​ជាង ៦​លាន​ដុល្លា​រពី​កាស៊ីណូ​ – CEN