វៀតណាម​ប្រកាសថា នាវា​ផ្ទុក​យន្តហោះ​របស់​អាមេរិក នឹង​មក​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ខ្លួន នៅ​អំឡុង​ខែ​មីនា ២០១៨ – CEN