ករណី​ផ្សំ​ដំណេក​ជំនួស​កូនកំលោះ ៖ កូនកំលោះ​មិន​ព្រម​យក​កូនក្រមុំ​ និង​ទារ​បណ្តា​ការ​វិញ ហើយ​ជន​ឆ្លៀត​ឱកាស​ត្រូវ​ជាប់គុក​ – CEN