កាកបាទក្រហមកម្ពុជា​ប្រគល់​អណ្តូងទឹក បង្គន់​ជា​អំណោយ​គម្រោង​កសាង​ភាព​ធន់​ទីប្រជុំជន ​ជំនួយ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ជូនពលរ​ដ្ឋ – CEN