ក្រោយ​រង​ការរិះគន់ និង​សំណូមពរ ផ្លូវ​ចូល​មណ្ឌល​សុខភាព​សង្កាត់​កំពង់ស្វាយ​១ ទទួលបាន​ការជួសជុល​បណ្តោះអាសន្ន – CEN