កូរ៉េខាងជើង​លុបចោល ផែនការ​ចាត់​ក្រុមការងារ​ត្រៀម​រៀបចំ​មុន នៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ – CEN