កុន​ខ្លួន​ហើយ​លោក Trump ! គ្រា​តារាភាពយន្ត​អាសអាភាស ទម្លាយ​ចេញ​រឿង​រួម​រ័ក្ស​ជាមួយ Trump! – CEN