ដល់ក! នាង Nong Nat ទម្លាយ​ការ​ពិត អតីត​ស្វាមី​​សេដ្ឋី​​​អាមេរិក​​​វ័យ ៦៨ ឆ្នាំ អត់​ដឹង​ខ្យល់ រៀបការ​ជា​មួយ «តារាសិច» – CEN