១២​នាក់​ស្លាប់ នៅពេល​ទូក​ជនភៀសខ្លួន​រ៉ូ​ហ៊ី​យ៉ា​លិច​នៅក្បែរ​ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដេ​ស​ – CEN