ឆាកជីវិត​ពិតជា​មាន​រឿង​ច្រើន​ដែល​ពុំ​នឹក​ស្មាន​ដល់ ប្រសិន​បើ​រឿង​មួយ​នេះ​កើតឡើង​ចំពោះ​អ្នក​វិញ តើ​គួរ​គប្បី​ដោះស្រាយ​របៀប​ណា​? – CEN