ក្មេងប្រុសអាយុ ៨ឆ្នាំ ទៅស្ទូចត្រី ស្រាប់តែបាត់ខ្លួន ពលរដ្ឋក្នុងភូមិមានការសង្ស័យ ក៏បាញ់សម្លាប់ក្រពើមួយក្បាល ហើយអ្វីដែលឃើញនោះពិតជាគួរឲ្យខ្លាច – CEN