រថយន្តកុងតឺន័រ បុករថយន្តម៉ូតូ ហើយបន្តបុករបងភូមិគ្រឹះលោក ចម ប្រសិទ្ធ បាក់មួយផ្ទាំង – CEN