អ្នកជំនួយការ សញ្ជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់ ហ៊ាន​លួច​ស្រា​ទំពាំងបាយជូរ​តម្លៃ​ដល់​ទៅ​ជាង ១,២​លាន​ដុល្លារ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ – CEN