ផ្ទះ៤ខ្នង នៅមុខប៉ុស្តិ៍ព្រែកប្រា ត្រូវបានភ្លើងឆេះទាំងស្រុង – CEN