ក្មេងប្រុសម្នាក់ ស្លាប់ដោយនិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី ៣ ម្នាក់ បើករថយន្តវ៉ារថយន្តមួយទៀត ជ្រុលបុកលើផ្លូវបេតុងនៅខណ្ឌដង្កោ – CEN