វិទ្យាសាស្ត្រ​ទើប​រកឃើញ​មូលហេតុ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច នៃ​ហ្វូង​ត្រី​ឆ្លាម ២០០០​ក្បាល “​ងាប់​ជា​សមូហភាព​” រួច​អណ្តែត​ចូល​ឆ្នេរសមុទ្រ​ – CEN