អាហ្កានីស្ថាន៖ ខ្មាន់កាំភ្លើងមួយក្រុមវាយឆ្មក់សណ្ឋាគារមួយ បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត ២០នាក់ – CEN