វៀតណាម ទាញ​កាំបិត​ខ្វែវ​កាប់​ខ្មែរ របួស​២​កន្លែង ក្រោយពេល​ផឹកស្រា​ស្រវឹង​ – CEN