សូម្បី​តែ​ឆ្មា​ក៏មាន “​សំណាង​” នឹក​ស្មាន​ពុំ​ដល់​ដែរ​ – CEN