បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​សង្សារ​ចាក់​ស្លាប់​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្ទះសំណាក់​យីហោ “សំណាង​ណាស់” – CEN