កងកម្លាំង​នគរបាល​អន្តរាគមន៍ បំពេញ​តួនាទី​ការពារ​ប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ អន្តជាតិ មក​ទស្សនា​កម្សាន្ត និង​ស្នាក់​នៅក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN