អតីតមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ប​ក្ស​កុ​ម្មុនិ​ស្ត​វៀតណាម ត្រូវ​តុលាការ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់គុក ១៣​ឆ្នាំ​ – CEN