គ​.​ជ​.​ប​ទទួល​អនុសាសន៍​ពី​ស្ថាប័ន​ចំនួន ១០ លើ​សេចក្ដី​សេចក្ដីព្រាង​បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​ – CEN