យីហោ Dove រង​ការ “​ជេរប្រទេច​” យ៉ាងខ្លាំង​ព្រោះតែ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រែ​មនុស្ស​ស្បែក​ខ្មៅ​ឲ្យ​ទៅ​ជាស​ – CEN