វ៉ាវ! វ័យ​ទើប​៦​ឆ្នាំ​សោះ តែ​ក្មេង​​ប្រុស​​ម្នាក់​​នេះ​ចេះ​រក​ស៊ី​ខ្លួន​​ឯង​​ធ្វើ​​ជា «អ្នក​ដឹក​​ជញ្ជូន​​ទំនិញ» ​ដល់ៗ​មុខ​ផ្ទះ​ហ្មង! – CEN