កូរ៉េខាងត្បូង កំពុង​រងចាំ​ការឆ្លើយតប​ពី​កូរ៉េខាងជើង ជុំវិញ​គំរោង​ពិភាក្សា​យោធា​ – CEN