ប្រទេស​កុម្មុយនិស្ត​ ឯកោ​មែន​! តែ​កន្លែង​លេងស្គី​កំ​សាន្តវិញ ស្អាត​អស់​ស្ទះ​ – CEN