ប្រាក់បៀវត្សរ៍​របស់​គ្រូបង្រៀន នៅតែ​បន្ត​តម្លើង​អោយ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN