ប្រធានាធិបតី​តៃវ៉ាន់ ប្តេជ្ញា​ការពារ​តៃវ៉ាន់ និង​មិន​ឱនក្បាល​ចំពោះ​ការដាក់​សម្ពាធ​ – CEN