ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​ក្នុង​រដ្ឋ​កាលី​ហ្វ​ញ៉ា សម្លាប់​មនុស្ស​ជាង ១០​នាក់​ – CEN