ក្រុម​អ្នក​រត់ការ​ទំនិញ ចោទ​មន្ត្រី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ថា បាន​ប្រព្រឹត្ត​ពុករលួយ ដូចគ្នា​មន្ត្រី​សាខាគយ និង​រដ្ឋាករ​កំពង់ផែ​អន្តរជាតិ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ដែរ​ – CEN