បាញ់ប្រហារ​ក្នុង​សាលា​មួយ​នៅ​អា​មេ​រិច ស្លាប់​សិស្ស ២​នាក់ និង​របួស​ជិត ២០​នាក់​ – CEN