ភ្លៀង​កក់ខែ នៅតែ​បន្ត​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ នៅតាម​បណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត​មួយចំនួន ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ដល់​ថ្ងៃ​៣១​មករា​ – CEN