រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ប្តេជ្ញា​បន្ត​ពង្រឹង​ចង្វាក់​តម្លៃ​អង្ករ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រកួតប្រជែង​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ ​ – CEN