បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​អេ​ហ្សី​ប ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ដោយសារ​ប្រកាស​ពី​បេក្ខភាព​ខ្លួន ដោយ​មិន​ទាន់​មាន​ ​ការទទួលស្គាល់​ពី​អាជ្ញាធរ​បោះឆ្នោត​ – CEN