នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ សុខ ផល ៖ រយៈពេល​២​ខែ​ដកហូត​ឯកសារ​រដ្ឋបាល​មិន​ប្រក្រតី​ជាង​២​ម៉ឺន​នាក់ ពី​ជនជាតិ​វៀតណាម និង​ឡាវ – CEN