ក្នុង​មួយ​ខែ​ខាត​ថវិកា​ប្រមាណ​១៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ លើ​សេវា​រថយន្តក្រុង​ដឹក​អ្នកដំណើរ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN